117,1015

Informacione tehnologije

Cilj studijskog programa Informacione tehnologije je školovanje stručnjaka koji su osposobljeni za primenu najsavremenijih informacionih tehnologija u raznorodnim poslovnim sistemima pre svega iz sektora proiozvodnje i uslužnih delatnosti, ali i iz sektora administracije, zdravstva, kulture i umetnosti, obrazovanja.

U skladu sa postavljenim ciljem, glavna odlika studijskog programa je fokus na savremenim informacionim tehnologijama i njihovoj primeni u složenim poslovnim sistemima.

Prva grupa sadržaja studijskog programa Informacione tehnologije obuhvata najsavremenije računarske i komunikacione tehnologije, posebno Internet tehnologije i Web orijentisane tehnologije. Druga grupa su sadržaji koji se bave ekonomijom i organizacijom poslovanja u savremenim, složenim poslovnm sistemima sa posebnim naglaskom na ulozi informacionih sistema i primeni informacionih tehnologija. Treća grupa su sadržaji koji se bave upravljanjem informatičkom funkcijom u organizaciji uključujući menadžment, upravljanjem resursima i marketing, posebno za organizacije iz IT industrije.

Studijski program obezbeđuje znanja i veštine za razumevanje potreba krajnjih korisnika, specifikaciju zahteva za softverska rešenja organizacije, ocenu funkcionalnosti, kvaliteta i ekonomičnosti ponuđenih softverskih rešenja, uvođenje softverskih rešenja u operativni rad, i obuku krajnjih korisnika za rad.

Stečena znanja predstavljaju osnovu za primenu informacionih sistema, razvoj baza podataka organizacije i aplikativnih servisa za podršku poslovanju. Uz znanja projektovanja i izrade savremenih veb sajtova, znanja o načinu funkcionisanja društvenih (socijalnih) mreža i “cloud” računarstva, i izučavanjem praktičnih implementacija u računarskim aplikacijama koje se odnose na elektronsko poslovanje, analitiku i izveštavanje student je pripremljen da na najbolji način organizuje Internet marketing i da na savremen način unapredi poslovanje organizacije.

Posebna odlika ovoga studijskog programa je njegova uskaglađenost sa potrebama DevOps pristupa razvoju softvera (pristup koji objedinjuje fazu razvoja softvera sa operativnim radom softvera) koji predstavlja najnoviji trend u softverskoj industriji i pruža izuzetne mogućnosti zapošljavanja u svetu a i kod nas .

Nakon završetka studijskog programa INFORMACIONE TEHNOLOGIJE otvaraju se široke mogućnosti za zapošljavanje na poslovima kao što su IT podrška, izrada veb sajtova, marketinške kampanje preko Interneta, zaštita podataka organizacije, projektovanje kompletnih informacionih sistema, nabavka, instalacija i prodaja IT proizvoda. Studijski program je koncipiran u skladu sa iskazanim potrebama većeg broja firmi koje posluju u Srbiji, a sa kojima Univerzitet Singidunum ima ugovore o poslovnoj saradnji.

U cenu školarine su uključeni udžbenici za tekući semestar.

  • Knjigu predmeta studijskog programa preuzmite ovde.
  • Knjigu nastavnika studijskog programa preuzmite ovde.

Na sajtu upisa osnovih studija možete dobiti više informacija o studijskom programu i predmetima. Putem ovog sajta takođe možete obaviti i pretprijavu za upis na studijski program.

Za direktnu prijavu i upis na Univerzitet Singidunum kliknite ovde.  

Univerzitet Singidunum © 2024