117,1015

Odbrane diplomskih radova

Odbrana diplomskog rada - Uroš Jeremić - 370650/2018

Dana 31.01.2022. u 11:30, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Uroš Jeremić, broj indeksa 370650/2018, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Zastupqenost i senzorska svojstva kvaliteta ribe u ishrani".

Odbrana diplomskog rada - Stefan Janušević - 370375/2016

Dana 31.01.2022. u 12:00, u prostoriji A-101, na I spratu u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu, student Stefan Janušević, broj indeksa 370375/2016, pristupiće odbrani diplomskog rada na temu "Primena digitalnog marketinga u hotelijerstvu".

Univerzitet Singidunum © 2024